استقلال قربانی شد 

 

فصل گذشته بود شاید بدبین ترین هوادار استقلال انتظار چنین روزهایی را نداشت  که تیمی با میلیون ها هوادار قربانی بی تدبیری برخی مدیران شوند کار به جایی رسید که هواداران این تیم در ورزشگاه آزادی شعار هایی هنجار شکن بر علیه وزیر ورزش سر دادند تیمی با میلیون ها هوادار در چنین شرایطی و با بی مدیریتی با احساس این تعداد هوادار بازی کنند

اما خواسته هواداران استقلال چیست ؟

علت نارضایتی هواداران استقلال چیست ؟

آیا مدیران استقلال کم کاری کرده اند ؟

علت عدم تمدید ستاره های استقلال چیست ؟

مگر غیر از این است که استقلال نماینده ایران در آسیا میباشد ؟

استقلال با این تیم چطور میخواهد مقابل السد بازی کند ؟

آیا پشت پرده حوادث چند ماه گذشته استقلال افرادی دخیل هستند ؟

خواسته هواداران استقلال چیست ؟

چرا بی تدبیری برخی کار را به جایی میکشاند که ورزشگاه آزادی مکانی برای شعار های ناهنجار میشود ؟

سوالی که این روزها اکثر هواداران میلیونی از یکدیگر سوال میکنند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :