حزب لیستی چیست ؟ 

معمولا احزاب در سایر کشور ها در انتخابات تاثیرات بالایی در امور کشور دارند مردم نیز به نوعی در این امور مداخله دارند اما بررسی احزاب در ایران نشان می دهد احزاب آنچنان از موفقیت بالایی برخوردار نیستند و باعث بدبینی مردم نسبت به نظام شده اند

حزب لیستی چیست ؟

حزب لیستی یا همان لیست های نزدیک انتخابات که با رایزنی و نفوذ طرفین تنظیم میگردد همانطور که در انتخابات گذشته شاهد این قبیل لیست ها بوده ایم به طور مثال انتخابات مجلس گذشته لیست امید در اصلاحاطلبان شکل گرفت و تا حدودی هم در ظاهر موفق بود تئوریسین های این حزب از پیروزی حاصل شده سرمست و مغرور بودند اما خیلی زود نتیجه این لیست های غیر کارشناسی شده و رابطه ای مشخص شد و در انتخاب رئیس مجلس با حقیقت روبرو شدند و شکست تاریخی خوردند اما این فرجام اشتباهات و رابطه گری نبود .

عدم عذر خواهی اصلاح طلبان از مردم 

اصلاحطلبان یا همان به اصطلاح تئوریسین های آنان حتی حاضر به عذر خواهی از مردم نشدند لیست هایی که در شهر توسط این حزب با رابطه تنظیم و نتیجه انتخابات را بعضا در برخی شهرها تغییر داد لیست هایی که اگر کارشناسی شده بودند و از نخبگان و اصلح ها حمایت می شد تغییرات بسیاری در امور چهارگانه کشور ایجاد می شد اما نتیجه و عواقب آن تا سالها دامنگیر کشور خواهد بود و چه بسا این اشتباهات تا سالها دامن گیر کشور خواهد بود اما این پایان اشتباه نبود و در انتخابات بعد نیز باز دست به دامن حزب لیستی شدند اما این حزب لیستی برای برخی از ایده پردازان آنان خالی از منفعت نبود و منافعی را به دنبال داشت اما این منافع چه بود بگذریم …

مطالبات مردم ثالثیه میباشد  

مطالبات مردم مهم نبود حتی بعد از انتخابات نیز به طور کامل به فراموشی سپرده شد اصولا این حزب در داخل خود مطالبات مشخصی دارد و در بیرون مطالبات دیگری دارد که در انتخابات و ادوار مختلف با توجه به خواسته نسل جوان و روشنفکر ازآن مطالبات استفاده میکنند اگر بدون جانبداری مطالبات این حزب را برای مردم را برسی کنیم متوجه مهندسی در راس هرم این حزب خواهیم شد بی شک در بین ایده پردازان این حزب از روانشناسان و جامعه شناسان بسیای استفاده میشود که وظیفه این این جامعه شناسان و روانشناسان بررسی معظلات و مشکلات جامعه و نسل جوان می باشد که با تجزیه تحلیل جامعه ایده های را ارائه می دهند و انتخابات را مهندسی میکنند اما این مهندسی انتخابات صرفا یک مهندسی ساده نیست پیچیدگی این مهندسی بی شک نشان دهنده اتاق فکرهای تودرتو میباشد که حاصل یکسری روابط پیجده نسبی و فامیلی و باندی میباشد

این خبر را به اشتراک بگذارید :