الحاجی گرو مهاجم مدنظر شفر به زودی به استقلال میپیوند

مدتی میشود که بحث انتقال این مهاجم بر سرزبانها افتاده است و آنطور که از شواهد پیداست استقلال خواهان جذب این مهاجم میباشد اگر این اتفاق رخ دهد باید منتظر خط تهاجمی کوبنده ای در استقلال پیش رو باشیم

این خبر را به اشتراک بگذارید :