در مجلس چه خبر است ؟

جناب آقای مهندس منصوری نماینده محترم ساوه در مجلس چه خبر است ؟ ۳۰تا۵۰درصد افزایش قیمت داشته ایم لطفاً به مردم ساوه و زرندیه توضیح بدهید در مجلس چه خبر است ؟

این خبر را به اشتراک بگذارید :