کیهان :

ملک مطیعی سمبل سینمای فحشا بود و جوانان را به تباهی می کشاند

کیهان در حالی  تیتر بالا را زد که این تیتر با واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه بود نقدهای  به تیتر کیهان وارد است شاید از نگاه بسیاری از علاقه مندان به سینما این تیتر یک موضع تند و غیر منطقی را دارد

فرض بر این سینمای قبل انقلاب سمبل فحشا بود چرا در دلها ماندگار شد ؟

خروجی سینمای فعلی چیست ؟

دستاورد سینمای پس از انقلاب در این ۴۰ سال چه بود ؟

سمبل های سینمای قبل انقلاب دیگر در عرصه هنر و سینما فعالیت نمیکنند علت فحشای کنونی چیست ؟

شاید وقت آن رسیده مسئولین کیهان در نگرش خود نسبت به موضوعات مختلف بازنگری کنند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :