وصف حال این روزهای اقتصاد و ریال …

<<کمک کنین هلش بدیم چرخ ریالا پنچره>>
تو اقتصاد شهری که دچار زخم بستره
عکس یه تک دلاری رو بزن به درب و کرکره
شاید ریال تو غیرتش بیفته جوش و ولوله
بتابونه گوش از دلار ، بده به حکمش خاتمه
*****
تو بازارا تو میدونا دلارا فرمانده شدن
تجارتا و کاسبا سرباز دون پایه شدن
قیمتا روی روحمون مثال سمباده شدن
شاید ریال توی دلش به پا بشه یه زلزله
بتابونه گوش از دلار ، بده به حکمش خاتمه
*****
تک دلاری قیمتشو هی واسه ما شاخ می کنه
تشت رفاه ملتو همیشه سوراخ می کنه
یه ملت از تورمش آه می کشه ، آخ می کنه
شاید ریال به پا بشه سر بکشه یه عربده
بتابونه گوش از دلار ، بده به حکمش خاتمه
*****
نرخ دلار فلک میره ، نرخ غذا فضا میره
معیشت و رفاهمون به بادی از هوا میره
نمیدونی گرونیا بی وقفه تا کجا میره
شاید ریال تحملش بگذره از رو خرخره
بتابونه گوش از دلار ، بده به حکمش خاتمه
*****
هر چی دلار گرون میشه، روی کسی کم نمیشه
از مدیرامون یکیشون یه ابروشم خم نمیشه
بازم میگن لنگه ی ما نصیب عالم نمیشه
شاید ریال خودش باید پا بزاره تو مهلکه
بتابونه گوش از دلار ، بده به حکمش خاتمه
*****
سید حمیدرضا خوشدل

چاپ در روزنامه مردم سالاری ۱۹ آذر ۱۳۹۷

این خبر را به اشتراک بگذارید :