درگیری در حزب اعتماد ملی

اخبار حزب اعتماد ملی

به گزارش پایگاه خبری ایرسا نیوز :

تنش ودرگیری در حزب اعتماد ملی هنوز از دلایل این درگیری خبری بیرون درج نکرده است

این خبر را به اشتراک بگذارید :