دوره آموزشي طراحي صفحات وب مقدماتي ساوه 

دوره آموزشي طراحي صفحات وب مقدماتي (با كدنويسي HTML). يكشنبه ها ساعت ۱۸-۱۶٫ شهريه ۱۵۰ هزارتومان. شروع دوره ۲۵ آذر.آنچه در این دوره آموزشی تدریس می‌شود
HTML, CSS, SEO, CMS, CPanel

شماره :جهاددانشگاهی ساوه ۴۲۲۲۶۷۰۰٫

این خبر را به اشتراک بگذارید :