علی  علیزاده از دکان سلبریتی ها میگوید

من هم مثل بسیاری از شما، عزت الله انتظامی را دوست داشتم و‌ بخشی از خاطرات شخصیم است. اما ببینید چه دکانی راه انداخته‌اند این سلبریتی ها برای فوت این پیرمرد. این سلبریتی هایی که با نشان دادن یک فقیر که از سطل اشغال غذا میخورد اقتصاددان میشوند و به کل ایران نفرین میفرستند و براساس یک خبر دروغ بی‌بی‌سی دریای خزر را برباد رفته اعلام میکنند و روزانه به احساس این ملت خراش میکشند. پرویز پرستویی را مثال زدم که تازه یکی از مسئول ترین این سلبریتی هاست و بواسطه خانواده شهید بودن مراقبتش بیشتر از بقیه است. دیگران که رسما ویران-طلبانی شده‌اند که با کلنگ به جان ایران افتاده‌اند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :