روشن: افتخاری مال این حرف‌ها نبود!

🔹 نگران بودیم که این آقا تا پایان دولت رئیس جمهوری وقت در باشگاه بماند چون این طور گفته بود. به نظر من خیلی دیر رفت و الان خدا را شکر می کنم. افتخاری مال این حرف ها نبود!
🔹مدیریت یک باشگاه شوخی نیست و افتخاری در حد این مقام نبود.
🔹به نظر من همه باید در باشگاه عوض شوند تا #استقلال سر و سامان بگیرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :