علی علیزاده : صدا سیما  جرات به خرج دهد

این روزها اینستاگرام تنها کانال ارتباط من با مخاطبان شده. مخاطبان صفحه اینستاگرامم هم به دویست و هفت هزار رسیده. با اینحال ترجیح میدهم بسته شود اما در گفتن آنچه معتقدم حقیقت است مصلحت به خرج ندهم و‌ خودم را سانسور نکنم. ارتش سایبری و رفقای رابط تان با اینستاگرام را به میدان بیاورید. اما من عقب نشینی نمیکنم. معتقدم فرخ نژاد به مردم ایران توهین کرده و باید عذرخواهی کند. از صداوسیما هم میخواهم جرات به خرج دهد و‌کل چند دقیقه صحیتهای فرخ نژاد را بدون تقطیع نشان داد تا مردم خودشان قضاوت کنند. به شما منتقدان هم میگویم اگر نتوانید کار به این کوچکی مثل مطالبه عذرخواهی یک بازیگر را به انجام برسانید فکر مبارزه با فساد گنده ترها و صاحبان قدرت سیاسی را کلا از سرتان بیرون کنید. #حمید_فرخ_نژاد_عذرخواهی_کند

این خبر را به اشتراک بگذارید :