پایگاه خبری ایرسا نیوز

ایرسا نیوز یک سایت خبری مستقل میباشد  این پایگاه خبری در قسمت زیر شروع به کار کرده است

اخبار اجتماعی 

اخبار اقتصادی 

اخبار ورزشی 

اخبار ساوه 

اخبار ویژه 

اخبار بین الملل