همسایگان محترم 
برای رفاه حال خود و دیگران موارد زیر را رعایت بفرمایید

 
 1. از بلند کردن صدای  وسایل صوتی وغیره در ساعات مختص استراحت خود داری فرمایید 
 2. ازکشیدن سیگار درراه پله وانداختن فیلتر سیگار در در راه پله وپارکینک خوداری فرمایید 
 3. برای استفاده از پارکینگ مشاع، باید کلیه مالکان، کتباً و طی قراردادی موافقت کرده باشند.
 4. در صورتی که هر یک از پارکینگها خالی باشد، هیچ یک از واحدها بدون موافقت مالک پارکینگ، حق استفاده از آن را ندارند.
 5. پارک خودرو در هر یک از پارکینگها، نباید برای سایرین ایجاد مزاحمت کند. در صورت بروز مزاحمت، موضوع قابل طرح دعوی به شورای حل اختلاف است.
 6. پارکینگ هر واحد متعلق به آن واحد است، ولی فضای مشاع به حساب می آید. مالک حق نرده کشیدن به دور آن را ندارد.
 7. قسمتهایی از ساختمان که در سند هیچ یک از واحدها قید نشده باشد (مانند اتاق سرایداری، راه پله، حیاط، پشت بام و ... )، مشاع است.
 8. ساعات 10 شب تا 8 صبح، زمان آرامش و استراحت خانواده ها است، اثاث کشی، مهمانی و ایجاد هر نوع صدای آزاردهنده باید خارج از این زمان باشد.
 9. پشت بام، فضای مشاع و مشترک است و هزینه تعمیرات آن به عهده کلیه واحدها است.
 10. پس از خروج با اتومبیل خود حتما از بسته بودن درب اصلی اطمینان حاصل فرمایید
 11. نصب نامه توهین آمیز در تابلو اعلانات ممنوع است.
 12. در صورت باز ماندن آب، بی دقتی در تعمیر و نگهداری سرویس بهداشتی و حتی بازسازی، اگر به واحد طبقه زیرین خسارت وارد شود، ساکنین واحد فوقانی مسئول جبران خسارت هستند.
 13. در صورت وجود حیاط اختصاصی و حیاط خلوت، فقط استفاده کنندگان، مسئول نگهداری و تعمیرات آن هستند.
 14. انتقال، اجاره و واگذاری پارکینگ و انباری به افراد خارج از ساختمان ممنوع است.
 15. برگزاری مراسم در قسمتهای مشاع (پارکینگ و حیاط)، فقط با موافقت کلیه مالکین امکان پذیر است.
 16. خالی بودن یک واحد از ساختمان، تفاوتی در محاسبه هزینه های مشترک آن واحد و تعمیرات ساختمان ندارد.
 17.  تغییر کاربری آپارتمان مسکونی به اداری و تجاری ممنوع است و در صورت مخالفت سایر ساکنین، موضوع قابل طرح دعوی به شهرداری و شورای حل اختلاف است.
 18. درب ساختمان را حتما شبها از ساعت 24:00به بعد قفل کرده ونکات ایمنی را رعایت کنید 
 19. لوازم خود را به هیچ عنوان در راه پله وراه روها قرار ندهید
 20.  تصمیم مجمع عمومی ساختمان، نباید با قوانین تملک آپارتمان و یا هر یک از بندهای قانون اساسی کشور مغایر باشد. در غیر این صورت هر یک از مالکان حق طرح دعوی را دارد.
 21. در ساعات بازی کودکان خود نکات ایمنی ورعایت  قوانین ساختمان را به آنها گوشزد نمایید 
 22. لطفا شارژ ماهیانه خود را در سریعترین زمان ممکن پرداخت نمایید 
با تشکر: مدیر ساختمان 

                                                                          تاکسی تلفنی کوثر 
42467555-42467666

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات()