✳ سقوط آزاد از طبقه شانزده هزارم و باقی قضایا!

⬅ سؤال:

اگر یک مدیر دولتی، با وزن ۷۵ کیلوگرم، از طبقه ۱۶ ام اداره خود از حال سکون رها شود و فاصله هر طبقه ۵ متر باشد، او تا زمانی که به زمین برسد چقدر درآمد کسب کرده است؟ (g=10 ، از اصطکاک و مقاومت هوا صرف نظر شود)

.

⬅ حل:

هر مدیر دولتی، ماهانه ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با توجه به اینکه هر ماه ۳۰ روز است و در هر ماه قطعاً ۴ جمعه داریم. او در مجموع ۲۶ روز سر کار است. (فرض می‌کنیم مدیرها پنجشنبه‌ها نیز مثل دیگر روزها سر کار می‌روند و در ماه هیچ تعطیلی دیگری نخواهیم داشت.) بنابراین هر مدیر روزانه تقریباً ۹۲۳۰۰۰ تومان حقوق می‌گیرد.

هر مدیر روزانه ۸ ساعت به طور معمول باید کار کند. پس او هر ساعت ۱۱۵۳۷۵ تومان حقوق می‌گیرد. و با توجه به این که هر ساعت ۳۶۰۰ ثانیه است، یک مدیر ثانیه‌ای ۳۲ تومان به دست می‌آورد. حال به سراغ حل سؤال می‌رویم:

جابه‌جایی: ۸۰=۵*۱۶

سرعت اولیه: ۰

Δy= – ½ gt^2+v0t

با جای‌گذاری در فرمول فوق، زمان به دست می‌آید و برابر خواهد بود با: ۴ ثانیه .

پس ۴ ثانیه طول می‌کشد تا مدیر به زمین برسد و چون ثانیه‌ای ۳۲ تومان هم حقوق می‌گیرد، او تا زمانی که به زمین برسد ۱۲۸ تومان به دست خواهد آورد.

⬅ سؤال:

در مثال قبل، به جای یک #مدیر، یک #کارگر را از چه #طبقه‌ای از حال سکون رها کنیم تا زمانی که به زمین می‌رسد به اندازه مدیر، پول به دست آورده باشد؟

⬅ حل:

ابتدا باید محاسبه کنیم که کارگر ظرف چند ثانیه ۱۲۸ تومان به دست خواهد آورد:

حقوق مصوب هر کارگر ۸۱۲۰۰۰ هزار تومان است که روزانه تقریباً ۳۱۰۰۰ تومان می‌شود. اگر ۸ ساعت کار کند، حقوق هر ساعت او ۳۹۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین هر کارگر تقریباً ثانیه‌ای ۱ تومان حقوق می‌گیرد. پس ۱۲۸ ثانیه، مدت زمانی است که باید #سقوط_آزاد انجام دهد. با جای‌گذاری در فرمول فوق ارتفاع ساختمان باید ۸۱۹۲۰ متر باشد، یعنی باید کارگر از طبقه ۱۶۳۸۴ام از حال سکون رها شود تا در هنگام رسیدن به زمین به اندازه مدیر پول به دست آورده باشد.

به این می‌گن #اختلاف_طبقاتی!

#وارده

@tdejakam

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات()