مقاومت ادامه دارد!

با گذشت بیش از یکسال از اجرای برجام، کمتر کسی است که به نحوی اقرار به شکست آن نکرده باشد .

مثالا صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از اقاریر پیشین،به تازگی از این نکته پرده برداشته که : انگلیس هم در اجرای قرارداد خرید ۹۰۰ تن کیک زرد با ایران و ۱+۵ بدعهدی کرده است!

اما عباس عراقچی همچنان رکورد دار مقاومت در برابر حقیقت است و دست از آن حرفها برنداشته !

عراقچی که به حق اوراقچی صنعت هسته ای است اخیرا گفته :

«برخی میگویندپول‌های حاصل از فروش نفت به کشور بر نمی گردد، اما مگر کشور بدون اینکه این پول‌ها برگرددمی‌توانست اداره شود؟»

او فراموش کرده که یک ماه قبل سیف رئیس بانک مرکزی حرف دیگری در این باره گفته بود!

سیف درباره ذخایر ارزش و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت گفته بود: «اصلا پول حاصل از صادرات را برای چه منظوری به داخل کشور وارد کنیم؟ مگر نمی‌خواهیم واردات انجام دهیم(!!!؟)

بهتر است ارز حاصل از صادرات نفت در خارج از کشور نگهداری شده و برای واردات از آن استفاده شود.. قرار نیست تمام این ارز را به شکل اسکناس وارد کشور کنیم»!!!

پیشنهاد می شود افزون بر مدال پیشین ،مدال مقاومت در برابر حقیقت و اصرار بر دروغگوبی به عراقچی تقدیم شود.

عراقچی

اوراقچی

دروغ

برجام


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات()