یكی از هنرهای شگفت آقای روحانی این است كه تقریبا هرآنچه را كه نقطه قوت سنتی غربگرایان در ایران بوده بدل به تهدید كرده است. این جریان طبقه متوسط شهری را همواره بزرگ ترین پشتوانه خود می دانسته. به لطف عملكرد اقتصادی روحانی اكنون غربگرایان حرفی برای طبقه متوسط احاطه شده در چنبره بحران های اقتصادی ندارد. شبكه های اجتماعی، در نگاه اول برگ برنده غربگرایان در مدیریت پدیده های مرتبط با افكار عمومی به نظر می رسید. از صدقه سر آقای روحانی، شبكه های اجتماعی هم به موتور تولید رای منفی برای این جریان تبدیل شده است. ارتباط با جهان خارج برند دیگر غربگرایان بود. فی الحال روحانی كاری كرده كه نتیجه "نظر به بیرون"، فاجعه برجام است و عاقبت آن مضحكه ترامپ.

خلاصه، جناب شیخ زحمت ایده های مركزی غربگرایان را برای سال ها كشیده است

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات()