تفاوت ایسم با ایست

اگر بخواهیم به صورت ساده در این مورد توضیحی داده باشیم "ایسم" بیانگر یک مکتب یا ایدئولوژی است که بر اساس نظریه پردازی های انجام شده، ساختار آن بنا یافته است و مسیر خاصی را برای رسیدن به هدفی معین تعیین می کند.

 "ایست " به کسی گفته می شود که به یک مکتب یا ایدئولوژی وابستگی دارد و افکار خود را در جهت آن مکتب می بیند.

برای مثال مارکسیسم یک ایدئولوژی و مکتب فکری است که یک مارکسیست به آن مکتب وابستگی و تعلق خاطر دارد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات()