گروه های تلگرام شهرها

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

گروه تلگرام ساوه

گروه تلگرام ساوه /گروه تلگرام محله های ساوه 

کانال تلگرام ساوه 

گروه تلگرام ورزش ساوه 

گروه تلگرام دانشگاه ازاد ساوه 

گروه تلگرام دانشگاه پیام نورساوه 

گروه تلگرام جوک ساوه 

گروه تلگرام کارگران ساوه 

گروه تلگرام  یل آباد ساوه 

گروه تلگرام قردین ساوه 

گروه تلگرام سرخه ده ساوه 

گروه تلگرام  هریسان ساوه 

گروه تلگرام  دالستان 

گروه تلگرام کناب ساوه 

گروه تلگرام  قره چای ساوه 

گروه تلگرام  استوج ساوه 

گروه تلگرام عباس آباد ساوه 

گروه تلگرام اوجان ساوه 

گروه تلگرام سیف آباد ساوه 

گروه تلگرام سهل آباد ساوه 

گروه تلگرام هندس ساوه 

گروه تلگرام آق دره ساوه 

گروه تلگرام  حقانیه ساوه 

گروه تلگرام ویدر ساوه 

گروه تلگرام زمان آباد ساوه 

گروه تلگرام ساهوسون کندی ساوه 

گروه تلگرام  عزیزآباد ساوه 

گروه تلگرام اکبر اباد ساوه 

گروه تلگرام نیوشت ساوه 

گروه تلگرام نور علی بیک ساوه 

گروه تلگرام سوقانلیق ساوه 

گروه تلگرام سیلگرد ساوه 

گروه تلگرام باغ شاهی ساوه 

گروه تلگرام  چرمک ساوه 

گروه تلگرام  دینا اباد ساوه 

گروه تلگرام یویلاق ساوه 

گروه تلگرام سیا کون ساوه 

گروه تلگرام قلعک ساوه 

گروه تلگرام وندنقین ساوه 

گروه تلگرام امامزاده قیطونیه 

گروه تلگرام  سماوک ساوه 

گروه تلگرام رازین ساوه 

گروه تلگرام  پلنگ اباد ساوه 

گروه تلگرام یولاش اباد ساوه 

گروه تلگرام صفی اباد ساوه 

گروه تلگرام جمشید اباد ساوه 

گروه تلگرام ایستیجک ساوه 

گروه تلگرام یکه باغ ساوه 

گروه تلگرام  خلخل ساوه 

گروه تلگرام سولاب ساوه 

گروه تلگرام  ارجرود ساوه 

گروه تلگرام چمران ساوه 

گروه تلگرام آسیابک ساوه 

گروه تلگرام  حسن اباد ساوه 

گروه تلگرام علی آباد ساوه 

گروه تلگرام بند چای ساوه 

گروه تلگرام  شور قویی ساوه 

گروه تلگرام سیاله ساوه 

گروه تلگرام  مرقکان  ساوه 

گروه تلگرام مرق ساوه 

گروه تلگرام  زنگنه ساوه 

گروه تلگرام گزوار ساوه 

گروه تلگرام جلایر ساوه 

گروه تلگرام فریسمانه 

گروه تلگرام  وایمند ساوه 

گروه تلگرام کندج ساوه 

گروه تلگرام خانک ساوه 

گروه تلگرام دیزج ساوه 

گروه تلگرام ابردر ساوه 

گروه تلگرام  مهرزمین ساوه 

گروه تلگرام خلجستان ساوه 

گروه تلگرام  قاهان ساوه 

گروه تلگرام انجیله نویس ساوه 

گروه تلگرام قوچ امامی ساوه 

گروه تلگرام  طرقان ساوه 

گروه تلگرام ورده ساوه 

گروه تلگرام  پیغمبر ساوه 

گروه تلگرام سید کندی ساوه 

گروه تلگرام نشوه ساوه 

گروه تلگرام الویر ساوه 

گروه تلگرام عباس اباد ساوه 

گروه تلگرام عین اباد ساوه 

گروه تلگرام  علیشار ساوه 

گروه تلگرام  دوزج ساوه 

گروه تلگرام مصرقان ساوه 

گروه تلگرام  چناقچی ساوه 

گروه تلگرام  ازبیزان ساوه 

گروه تلگرام  چلیسبان ساوه 

گروه تلگرام  خرقان ساوه 

گروه تلگرام  ورامه ساوه 

گروه تلگرام میل ساوه 

گروه تلگرام  یاتان ساوه 

گروه تلگرام سامان ساوه 

گروه تلگرام خلیفه کندی ساوه 

گروه تلگرام  قرمیزین ساوه 

گروه تلگرام  میمه ساوه 

گروه تلگرام  سنگگ ساوه 

گروه تلگرام  مراغه ساوه 

گروه تلگرام  اردمین ساوه 

گروه تلگرام  میجک ساوه 

گروه تلگرام  خانقاه ساوه 

گروه تلگرام  خان آباد ساوه 

گروه تلگرام قار لیق ساوه 

گروه تلگرام  قره گوزل دره ساوه 

گروه تلگرام بسیج ۲ ساوه 

گروه تلگرام بسیج یک ساوه 

گروه تلگرام فردوس ساوه 

گروه تلگرام حکیم اباد ساوه 

گروه تلگرام  عبدل اباد ساوه 

گروه تلگرام  قاضی اباد ساوه 

گروه تلگرام علی ابادساوه  

گروه تلگرام یحیی اباد ساوه 

گروه تلگرام منبع اب ساوه 

گروه تلگرام سورکان ساوه 

گروه تلگرام  بهزیستی ساوه 

گروه تلگرام  قالیشویی ساوه 

گروه تلگرام  پیک نیک گاز ساوه 

گروه تلگرام  شهرک علوی ساوه 

گروه تلگرام  مجتمع فرهنگیان علوی ساوه 

گروه تلگرام  پارک شهرک علوی ساوه 

گروه تلگرام  سراسیاب ساوه 

گروه تلگرام عباس اباد ساوه 

گروه تلگرام  شهرک هدایت ساوه 

گروه تلگرام  شهرک فجر ساوه 

گروه تلگرام  فاز یک شهرک فجر ساوه 

گروه تلگرام فاز دو شهرک فجر 

گروه تلگرام پشت سپاه ساوه 

گروه تلگرام  کارخونه یخ ساوه 

گروه تلگرام ترمینال ساوه 

گروه تلگرام ایثارگران ساوه 

گروه تلگرام  امیرکبیر ساوه 

گروه تلگرام  هادی اباد ساوه 

گروه تلگرام  امین اباد ساوه 

گروه تلگرام اداره بیمه ساوه 

گروه تلگرام  شهرداری ساوه 

گروه تلگرام طالقانی ساوه 

گروه تلگرام فلسطین ساوه 

گروه تلگرام بام ساوه 

گروه تلگرام  محلهکردها ساوه 

گروه تلگرام  خیابان اسلام ساوه 

گروه تلگرام  جمهوری ساوه 

گروه تلگرام  رودخونه ساوه 

گروه تلگرام کارگر ساوه 

گروه تلگرام  شهید زنجانی ساوه 

گروه تلگرام شریعتی ساوه 

گروه تلگرام استقلال ساوه 

گروه تلگرام  پاسداران ساوه 

گروه تلگرام مخابرات ساوه 

گروه تلگرام  فردوسی ساوه 

گروه تلگرام  کوچه صالحی ساوه 

گروه تلگرام محله عشریته 

گروه تلگرام سوم شعبان ساوه 

گروه تلگرام  میدان انقلاب ساوه 

گروه تلگرام  بازار ساوه 

گروه تلگرام  میدان شهدای ساوه 

گروه تلگرام  خیابان هلالی ساوه 

گروه تلگرام  قاسم اباد ساوه 

گروه تلگرام  شهرداری ساوه 

گروه تلگرام خیابان فلاحت ساوه 

گروه تلگرام  شازده حسین ساوه 

گروه تلگرام محله پیغمبری

گروه تلگرام حاج بلوک 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

صنایع دستی ساوه

از جمله صنایع دستی شهرستان ساوه می توان به دستبافتهای سنتی ( قالی بافی و گلیم بافی)- رودوزیهای سنتی- آثار چوبی ( منبت و کنده کاری روی چوب، معرق کاری، خراطی)- سفالگری- کتابت و نگارگری – آثار فلزی( قلمزنی، چلنگری) اشاره نمود .
صنایع دستی :
دستبافتهای سنتی :قالی بافی و گلیم بافی
آثار چوبی :منبت و کنده کاری روی چوب. معرق کاری.خراطی
آثار فلزی: قلمزنی. چلنگری
رودوزیهای سنتی.سفالگری- کتابت و نگارگری

64752068_67321614dfdae
1249
82-1030x731-1
1432006528-230982-1
82-1030x731-2

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

سوغات ساوه

سوغات ساوه

مشهورترین سوغات ساوه انار میباشد

رب انار .شیره انار
دیگر سوغات این شهر :شیرینی سنتی ساوه . باسلوق
محصولات باغی و کشاورزی نظیر: خربزه. طالبی .انگور و کشمش

 

5351662_942

anar1

Jpeg

30

140327102781393

%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-660x330

شیره انگور ساوه

شیره انگور یا دوشاب، یکی از فرآورده های مفید انگور بوده که از انواع مختلف انگور قابل درست کردن می باشد، به همین منظور دارای طعم و رنگهای متنوعی است.
سالیان متمادی است که مردم خوب روستایمان اقدام به پختن شیره انگور می نمایند. این فراورده یکی از مهمترین غذاهای مردم منطقه محسوب می شود. در واقع “شیره” غذایی پرانرژی برای کشاورزان و روستائیان عزیز با آن همه فعالیت فیزیکی سنگین بوده که متاسفانه امروزه مصرف این غذای پر انرژی مهم در جیره غذایی و سبد مصرفی خانواده ها کم رنگ شده است.

شیره انگور ساوه

شیره انگور ساوه

شیره انگور ساوه

طرز تهیه کشمش ساوه 

یکی از فراورده های محصولات انگور در روستایمان تهیه کشمش سبز است. بعد از چیدن انگور آنها را در گوشه ای از باغ روی زمین پهن می کنند تا نور آفتاب کمی از تردی آنها را گرفته و در هنگام بستن آونگ دانه ها از خوشه ها جدا نشوند. در زمانهای گذشته برای درست کردن آونگ از دو چوب نازک(ترکه) استفاده می کردند، اما اکنون از نخ برای آونگ بندی استفاده می شود، پس از پایان آونگ بندی آنها را از تیرهای چوبی سقف خانه که میخ کوبی شده و یا سقف خانه ای که برای آویزان کردن آونگ آماده شده آویزان می کنند تا کشمش سبز سایه خشک تهیه شود.

آونگ بندی انگور ساوه 

کشمش سبز ساوه

کشمش سبز ساوه

کشمش سبز ساوه

آونگ بندی در روستای قلعتین

روستای قلعتین ساوه

با تشکر از اهالی روستای و کانال تلگرام روستای قلعتین

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

باسلوق ساوه

باسلوق ساوه

پائیز رنگارنگ همراه با شیرینی سنتی شهرستان ساوه

بانوان عزیز روستایمان در فصل زیبای پائیز، یکی از خوشمزه ترین شیرینی ها را برای خانواده و میهمانان خود تهیه می کنند. باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی، تهیه شده از مغز گردو و شیره انگور،استفاده از مواد سالم و طبیعی در تهیه این شیرینی مهمترین عامل در خوشمزگی، عطر و طعم آن می باشد.

طرز تهیه باسلوق ساوه

باسلوق ساوه

مواد لازم:
شیره انگور : ۱ پیمانه

آب: ۱ پیمانه

آرد : یک سوم پیمانه

گردو به تعداد لازم( به هرشکلی که دوست دارید… درسته یا نصفه یا یک چهارم)

نخ: چند متر…

برای شیرینی سجوق :
مواد باقی مانده و غیر قابل مصرف شیرینی باسلوق ( در واقع همه ی مواد به استثنای گردو) به اضافه توت خشک چرخ شده

روش تهیه باسلوق ساوه ای( خوشمزه ترین باسلوق دنیا )

بهتره برای این شیرینی از شیره انگور استفاده کنید چراکه شیره انگور طبع سردتری نسبت به شیره توت داره و هم اینکه روشن تر و شفاف تره و خوشگل تر

باسلوق اصیل ساوه ای به ۲ شکل تهیه میشه که شاید بسیاری از شماها هر ۲ مدل را ندیده باشید

۱- رشته ای

۲- سر کلاغی

باسلوق ساوه

باسلوق رشته ای:

ابتدا یک نخ نسبتا کلفت ( ضخامت اون ۳ برابر نخ قرقره مخصوص خیاطی باشه) و محکم بردارید و با کمک سوزن از میان گردوها رد کنید ( یادتون نره که انتهای نخ را گره کنید  ) سعی کنید که گردوهای یک شکل و اندازه انتخاب کنید و جهتی که برای گردوها در زمان نخ کردن انتخاب می کنید همه در یک سمت باشه ( مثلا قسمت نا صاف گردوها همه به یک سمت( گردو نصفه را تصور کنید)). گردوهای نخ شده را کنار بگذارید ( اندازه هر نختون میتونه بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشه )

شیره و آب را مخلوط کنید و بخوبی با قاشق این دو را قاطی کنید تا یکدست بشه( اگه همزن دارید از همزن استفاده کنید) سپس شروع کنید به اضافه کردن آرد…این کار را یواش یواش انجام بدید تا آردها داخل ظرفتون گولّه گولّه (اینجاش ساوه ای بود  ) نشه و مخلوط یک دستی بدست بیاد…یعنی همزمان که دارید با همزن مخلوط را هم میزنید ،آرد را هم به اون اضافه کنید.

photo_2016-12-16_10-42-03

حالا مخلوط را روی گاز بذارید…شعله گاز ابتدا باید زیاد باشه و در همین حال مایعتون را هم بزنید تا ته نگیره و هم چنان یکدست بمونه. چراکه آرد سریعاً ته میگیره. به محض اینکه در مخلوط شما اولین حباب ظاهر شد ( استارت بُلُق بُلُق زدن  ) شعله گاز را کم کنید
تقریبا ۱۵ دقیقه یا ۲۰ دقیقه باید روی گاز هم بزنید تا مایع خودش را بگیره و به شکل ماستی دربیاد که هم زدید نه خیلی شل و نه خیلی سفت…در واقع بشکلی که جای قاشق روی اون بمونه.امیدوارم متوجه شدید
حالا که مایعتون آماده شده گردوهای نخ شده ( گردوها باید فشرده باشند در حد mp3 ) را داخل مایع فرو ببرید بشکلی که مایع بخوبی روی گردوها را بپوشونه.

اگه احساس می کنید که مایعتون شُل هستش و خوب روی گردوها رو نمیگیره ( ضخامت مایع روی گردوها کمه) میتونید ۵-۶ تا نخ را که در مایع فرو بردید برگردید و دوباره از اولی شروع کنید و اون را داخل مایع ببرید تا سطح مایع روی گردوها ضخیم تر بشه( ۲لایه یا ۳ لایه کنید).
در انجام این کارها باید حتما کمک داشته باشید و سریعاً انجام بدید.

حالا ۲ طرف نخ گردوهارو به یک جایی ببندید ( مثلا از بند رختهای فلزی میتونید استفاده کنید. یه طرف نخ را به میله اولی و طرف دیگر را به میله آخری ببندید).
و بگذارید باسلوق ها ۵-۶ روز بمانند تا خشک بشن. حالا باسلوق های خوشگل شما آماده هستن
برای اینکه باسلق های شما دیرتر خشک بشن و بهتر بمونن میتونید به اونها مقدار جزئی آرد گندم بزنید. بهتره که باسلوق هاتون را درجای خنک مثل یخچال نگهدارید …..نوش جونتون

طرز تهیه سجوق

مطمئناً مقداری از مخلوط شیره و آرد شما درون ظرف باقی میمونه و همش برای تهیه باسلق استفاده نمیشه برای اینکه این مخلوطتون هدر نره، روستایی ها شیرینی اختراع کردند به نام سجوق. در واقع به این مخلوط توت خشک چرخ شده اضافه می کنند و اون را خوب هم میزنن و داخل سینی روی نایلون پهن میکنن ( به ضخامت روح افزا…تقریبا ۸ میلی متر( با کولیس اندازه گرفتم  )) و یکی دو روز که گذشت و تا حدودی خشک شد اون را بر میگردونن تا اون طرف سجوق خشک بشه. پس از اینکه نسبتا حالت خشک گرفت اون را به شکل لوزی برش میدن ( مثل بریدن روح افزا)
و باز هم نوش جونتون

1479969848_picture-12324

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

انار ساوه

انار ساوه

ساوه شهر یاقوت های سرخ شهری که همه آن را به اسم انار و گاها شهر انار مینامند

خواص انار

خوردن انار به غیر از ارزش غذایی بسیار، جنبه های دارویی و اثرات درمانی  قابل توجه ای دارد.خوردن انار در از دیدگاه قرآن و ائمه بسیار توصیه شده است. انار برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها از جمله تصلب شرائین ، سرطان و همچنین کمک به طول عمر و کند کردن واکنشهای پیر شدن سلولها تأثیرات فراوانی دارد.

تاریخچه درخت انار
انار (Punica. granatum) گیاهی است از تیره انار. درخت انار (pomegranates) جز درختچه ها بوده و میوه ی آن خوراکی و دارای مقدار کافی ویتامین C، مواد قندی و اسیدهای آلی می باشد. پوست، ریشه و ساقه ی درخت انار تانن فراوان و آلکالوئیدهای مختلف دارد که یکی از آنها پله تیرین (Pelletierine) است که بهترین داروی کرم کدو و سایر انگلهای روده می باشد. این درخت در بیشتر مناطق کشور ایران پرورش داده می شود. میوه ی آن سرد و تر و ضد بیماری هایی است که در اثر حرارت عارض شده باشند. برای مداوای ورم های گرم داخلی مانند ورم کبد، ورم کلیه، ورم سایر احشای داخلی مصرف می شود.
انار با نام علمی Punica granatum از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی قرمز، سفید و یا به رنگ‌ هایی بین این دو دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه و یا تقریباً زرد است. این درخت یکی از اولین گیاهان اهلی شده‌ و بومی مناطق شرق ایران تا کوه‌های هیمالیا در شمال هند می باشد. انار تقریباً در هر آب و هوایی و هرگونه خاکی می‌تواند رشد کند و میوه دهد، ولی آب زیاد در زمان رسیدن میوه باعث ترک خوردن آن میوه میشود. انار، گرمای زیاد با باد خشک و سرمای تا ۱۰- درجه سانتی گراد را می‌تواند تحمل کند. شهرستان‌ های ساوه، نی‌ ریز و فردوس در ایرانبه‌ ترتیب بزرگ‌ ترین تولید کنندگان انار در ایران بوده و این کشور با تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن انار، بزرگ‌ ترین تولید کننده انار در دنیا و هندوستان دومین کشور تولید کننده‌است.

از میوه انار فراوری های زیادی از جمله آب انار، رب انار، لواشک انار و مربای انار تهیه می‌شود. از پوست انار برای تهیه رنگ‌های سنتی استفاده می‌شود، از برگ آن نیز سابق بر این استفاده می‌کردند. همچنین از پوست انار برای دباغی کردن پوست و از گل انار برای برخی مصارف دیگر استفاده می‌ گردد. جوشانده که از جوشاندن پوست انار در اب بدست می اید برای مشکل گوارشی و گلو درد دارو گیاهی محسوب می شود.

خواص انار جهت سلامت قلب
انار غنی از آنتی اکسیدان ها است که  با کلسترول در شریان ها مبارزه میکند. این میوه همچنین به بهبود عروق و بازسازی سلول های آسیب دیده کمک میکند. خواص آنتی اکسیدانی در انار  شامل لیپوپروتئین با چگالی کم است. این اساسا بدان معنی است که انار  از سخت شدن دیواره عروق بعلت چربی اضافی جلوگیری میکند ، چربی شریان ها را از بین میبرد.

همچنین، انار سطح اکسیژن خون را بالا میبرد. آنتی اکسیدان ها باعث کاهش کلسترول خون می شود،  با رادیکال های آزاد مبارزه کرده و از لخته شدن خون جلوگیری میکند.  در نهایت  خون گردش خوبی پیدا میکند و سطح اکسیژن بالامی رود. علاوه بر بهبود سلامت قلب، انار سبب کاهش روند  پیری می شود،  از ورم مفاصل، سرطان پروستات و اختلال در نعوظ پیشگیری میکند. انار  برای اسهال، کنترل وزن، کاهش فشار خون بالا بسیار کمک میکند و باعث بهبود سلامت روان میشود

 

خواص روغن دانه انار
روغن دانه انار از پوست  محافظت میکند  اثرات مخرب نور خورشید را از بین می برد.آنتی اکسیدان های این میوه از پوست مراقبت میکند. روغن دانه انار حاوی مقادیر زیادی از اسید ellagic، که نوعی آنتی اکسیدان است که از سرطانپوست پیشگیری میکند. روغن دانه انار پوستهای خشک را درمان میکندروغن ساخته شده از دانه انار پوست خشک  را درمان میکند، به راحتی در پوست نفوذ کرده، دارای خواص ضد التهابی و تسکین دهنده است، و به خاطر حفاظت از آنتی اکسیدان، اسید punicic  و امگا ۵ اسیدهای چرب به سرعت، پوست خشک و ترک دیده را مرطوب میکند. روغن دانه انار (Pomegranate seed oil) ممانعت کننده قوی آنزیم های ایجاد کننده آماس و دارای مقادیر فراوانی از یک اسید چرب یگانه به نام Punicic acid میباشد. که در روغن دانه انار منحصر به فرد است. برای کنترل خشکی موهای فر،   روغن  دانه انار را امتحان کنید.  یکساعت قبل از شستشو به مو ها بزنید  همچنین اگر میخواهید موهایتان فر نشودفقط یک قطره از روغن دانه انار بین دست های خود ریخته وبه موها بزنید هم درخشان میی شود و هم فر نمی شود

 

خواص آب انار
آب انار سلول های سرطانی را  از بین می برد آب انار در درمان برخی از انواع سرطان موثر است. مواد تشکیل دهنده طبیعی در آب انار و عصاره آن می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد، به ویژه در مورد سرطان پروستات بسیار مفید است. آب انار  به کنترل دیابت کمک میکنداگرچه این  میوه حاوی مقدار زیادی قند طبیعی است، همچنین خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت – بسیار خوبی از فیبر غذایی است که می تواند به  کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت کمک کند .آب انار از پیری پیشگیری میکند؛ یکی از مهم  ترین خواص درمانی آب انار است که می تواند پوست  را تقویت کرده و آن را به تاخیر بیاندازد خطوط و چین و چروک را کاهش دهد. این میوه طول عمر  اسلول ها ی بدن را که  برای تولید کلاژن و الاستین ضروری هستند زیادتر میکند،  این دو ماده فوق العاده برای جوان کردن پوست مفیدند

آب انار تخمیر نشده و خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به انگور دارد. البته دانشمندان خاطر نشان کرده اند که اثرات درمانی آب انار یا روغن دانه آن تنها از مصرف مرتب آنها در زمان طولانی به دست میاید. آب انار دارای قند تانن و ماده مفید دیگری به نام مانتین است که برای کبد خوب میباشد و موجب تصفیه کبد میگردد. انار به دلیل داشتن مقادیر زیادی ویتامین A در رشد اطفال بسیار تاثیرگذار بوده و ویتامین B موجود در انار اعصاب را تقویت میکند. همچنین به علت دارا بودن مقادیری از ویتامین B-6 ضد استفراغ میباشد. مصرف آب انار یا عصاره آن برای خانمهای باردار بسیار توصیه شده زیرا علاوه بر رفع ویار به دلیل غنای بالای این میوه از نظر ویتامینها، موجب رشد مناسب جنین میشود. آب انار همچنین در درمان اسهال نیز موثر است. نوع جنگلی و خودروی آن که به ناردان معروف است کاربرد زیادی در درمان اسهال دارد. جوشانده انار در درمان زخم و ورم معده بسیار مؤثر است. همچنین آب انار شیرین برای درمان یرقان تجویز میشود. نگاه داشتن آب انار ترش در دهان باعث از بین رفتن جوشهای دهانی و برفک میشود.

آب انار شیرین صفرا بر بوده و معده و کبد را تقویت میکند و در درمان تب های صفراوی و امراض جلدی مؤثر است و برای همین آب انار شیرین یا ترش را با پیه و شکر به هم میمالند و معجعونی تهیه میشود که ۵ تا ۱۰ سیر آن برای مداوای امراض فوق بسیار مفید است. آب انار، خاصه انار شیرین بدن را فربه و غذا را جوهر کشی نموده و به سبب رسیدن جوهر اغذیه به بدن شده و جرب و حکه (خارش بدن و مقعد و فرج) را رفع میکند. آب انار باز کننده بول و مسامات پوست و جلادهنده رخسار و ملین طبع میباشد. خوردن آب انار تشنگی، استسقا و ورم معده و بدی و در هم ریختگی مزاج را علاج میکند. آب انار به علت داشتن پتاسیم و منیزیوم و دفع سموم و تعادل مایعات بدن به خصوص خون نقش مهم ایفا میکند. آب انار ضد سرما خوردگی است و به عنوان مفرح مصرف میشود و تقویت کننده قلب است. همچنین آب انار اشتها آور و بهتر است قبل از غذا مصرف شود. مصرف انار در معالجه راشیتیسم(نرمی استخوان) و کم خونی و ضعف اعصاب مؤثر است و به بدن نیرو میبخشد. مصرف انار شیرین برای معالجه ضعف و لاغری شدید بسیار مفید است. خوردن آب اناراز ابتلاء به بیماری قند جلوگیری میکند. مضمه آب پخته انار موجب تقویت لثه میشود. مخلوط آب انار و شکر و نشاسته و صمغ عربی و روغن بادام، باز کننده ادرار و تقویت کننده کلیه و مثانه و معالج سینه سرفه و آزار آن میباشد، مخلوط فوق را باید جوشاند و نیم گرم بخورند.

آب انار ترش و شیرین حرارت معده و غلیان و فشار خون را فرو مینشاند و همچنین اثر مستی را برطرف و مضرات دخانیات را خنثی میکند. رب انار بهترین چاشنی غذاهای اصیل ایرانی از قبیل فسنجان میباشد. کنستانتره انار از آب انار قویتر و بهتر است و غم و اندوه را برطرف میکند. آب انار برطرف کننده تشنگی شدید و رفع کننده التهاب افراد تب دار میباشد. آب انار می تواند تعداد اسپرم  مرد را افزایش دهدیکی دیگر از مزایای  آب انار  افزایش تعداد اسپرم مردان است اگر میخواهید بچه دار شوید، آقایان باید روزانه یک لیوان آب اناربنوشند. در مطالعات، نوشیدن منظم آب انار به طور قابل توجهی تعداد اسپرم در مردان را افزایش میدهد. جوش و درمان آکنهعلت اساسی جوش و آکنه می تواند به مشکل  سیستم گوارش مربوط شود. نوشیدن آب انارآکنه  را بهبود می بخشد انار خواص خوبی از ویتامین C است. آب  اناربهتر از چای سبز، پوست را مرطوب میکند. نوشیدن آب  انارو یا استفاده از روغن دانه  انار به پوست رطوبت  داده  و خشکی و زبری پوست را از بین می برد. خواص درمانی آب انار بسیار متعدد هستند برای جلوگیری از اسهال، درمان تهوع و استفراغ، و  زخم معده کمک میکند. این می تواند در واقع بسیاری ازمشکلات معده استفاده شود. با گذشت زمان، شریان ها  می تواند تبدیل به  پلاک مضر شده به  مشکلات قلبی و سکته منجر شود. انار دارای مواد تشکیل دهنده  ای است که می تواند در برابر ساخت  این پلاک و کاهش اثرات آن  بر روی شریان ها جلوگیری کند. نوشیدن  روزانه آب انار  حتی می تواند در پیشگیری و درمان ریزش مو مفید باشد. اسید punicic در انار برای تقویت مو کمک کرده و باعث ضخیم و سالم شدن مو می شود. همچنین می تواند افزایش  خون در پوست سر را افزایش داده، که در آن  فولیکول های مو را بهبود می بخشد و باعث رشد بهتر مو می شود. افرادی که در هفته ۲ لیوان یا بیشتر آب انار می نوشند احتمال پیشرفت و بروز آلزایمر در آن ها نسبت به افرادی که در هفته نصف لیوان آب انار مصرف می کنند۷۶ درصد کمتر است.

 

خواص پرده های انار
مصرف انار به صورت دانه شده و همراه با شکر اصلا توصیه نمی شود و انار را باید با پرده های سفید اطراف دانه ها مصرف کرد زیرا این لایه حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر نامحلول است که این فیبر نامحلول به حرکات دستگاه گوارش، رفع مشکلات دستگاه گوارش، جلوگیری از یبوست و کاهش اضافه وزن و کنترل اشتهای کاذب کمک می کند.

خواص انار , خاصیت انار , خواص آب انار

خواص انار – فواید آب انار

 

نگاهی کوتاه به خواص انار
# انار شیرین ادرار آور است .
# انار با دانه ملین مزاج است .
# آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است .
# ترشح صفرا را زیاد می کند.
# جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد کرم درد .
# برای برطرف کردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده کنند .
# خانم هایی که عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند.
# برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد .
#  انار شیرین برای کسانی که یرقان دارند مفید است، یک ساعت قبل یا بعد از غذا میل شود.
#  انار شیرین سرفه را تسکین می دهد و صدا را باز می کند (میوه مخصوص خوانندگان و مداهان)
#  انار شیرین خارشهای بدن را تسکین می دهد.
#  انار باز کننده ادرار و تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه است.
# سائیده انار و مازو برای برطرف کردن و باز کردن خلط خشک شده در سینه و دفع زخم سفلیس بسیار مفید است.
# اگر آب انار را با شکر و نشاسته و صمغ عربی و روغن بادام بجوشانیم و نیم گرم میل شود باز کننده ادرار و تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه است.
# انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد.
# اگر انار را با پوست و دانه به طور سالم بپزند و سپس کوبیده آن را در محل خارش بگذارند خارش را برطرف می کند.
# انار پخته برای زخمهای گوشه ناحن مفید است.
# برای درمان سیفلیس ، رب انار با عسل مخلوط کرده به صورت مرهم (بمالند) یا بخورند بهتر است.
# اشخاصی که دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل با نبات بخورند.
# برای معالجه سرفه های شدید خونی میتوان انار را سوزانده و عسل مخلوط نمود و بر سینه مالید .
# انار شیرین خارشهای بدن را تسکین می دهد.
# طبع انار ترش سرد است.
# مقوی معده و کبد است، البته انار شیرین.
# کسانی که زخم معده دارند انار ترش ممنوع است. به طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان به وجود آمدن زخم معده را دارد.
# جهت درمان زخمهای دهان روزی چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزمزه نمایید.
# گل انار جهت درمان خونریزی لثه و زخم دندان و ورم بیضه(باد فتق) مفید است.
# برای درمان استفراغ میتوان از آب انار استفاده کرد.
# پخته و خمیر گل انار همراه با کمی استراحت برای درمان کفش زدگی و ترک پا بسیار مفید است.
#  اگر انار با دانه خورده شود از صدا کردن شکم جلوگیری می کند.
#  خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد.
#  کسانی که میل به خوردن خاک و چیزی دیگر دارند با خوردن رب انار از بین می رود.
#  خانمهای حامله اگر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود.
#  برای از بین بردن ترشحات ساده قاعدگی (پریودی) یا همان زنانگی از دمکرده گل انار استفاده می شود.
#  برای کسانی که خروج مقعد دارند پوست انار خشک یا تازه توصیه می شود. برای کسانی که بواسیر دارند نیز مفید است.
#  کسانی که کرم دارند پوست انار بسیار مفید است البته بهتر است یبوست نداشته باشند.
#  کسانی که کم خون هستند یا احساس خستگی زیاد می کنند از دم کرده یا جوشانده برگ انار به عنوان چای استفاده کنند.
#  دم کرده برگ انار میگرن را برطرف می نماید.
#  برای درمان کرم کدو پوست خشک کرده ریشه با ساقه انار نیز مفید است. اما برای از بین بردن کرم کدو داروهای شیمیایی البته زیر نظر پزشک بهتر است.
#  کسانی که مزاج گرم دارند انار ترش برای آنها مفید است.
#  جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید است.
#  از ترکیب گلهای له شده انار با روغن کنجد برای سوختگی استفاده می شود.
#  اگر انار را با پوست و دانه به طور سالم بپزند و سپس کوبیده آن را در محل خارش بگذارند خارش را برطرف می کند.
#  جوشانده گل انار درمان کننده پیوره و خون ریزی لثه می باشد.
#  بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا با کمی گل پر است.
#  انار تولید کننده اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید که انار تولید کننده نوع مفید آن است.
#  برای رفع درد سینه یا سرفه خشک سر انار استفاده می شود
#  پودر پوست انار برای التیام زخمهای کهنه مفید است.
#  عصاره گل انار و گلاب برای ورم چشم مفید است. بصورت ضماد با احتیاط مصرف شود.
#  گل انار با آب بارهنگ برای زخمهای آلات تناسلی آقایان مفید است. در ضمن به جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم.
#  انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد.
#  کسانی که می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند.
#  خوردن انار مستی را رفع می کند.
#  انار جهت صفرا و تب صفراوی مفید است. قبل از غذا میل شود.
#  پوست و ریشه انار ضد کرم
#  انار معتدل، مقوی، ملین، ادار آور و ضد تشنگی
#  اگر بعد از غذا انار شیرین خورده شود رنگ چهره زیبا و غذا آسان هضم می شود.
#  کسانی که لاغر هستند خوردن انار برای آنها مفید است البته نوع شیرین آن
# اگر انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید .
# برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است .
# آب انار خنک کننده است .
# رنگ صورت را شاداب می کند .
# صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند .
# برای وزن اضافه کردن انار بخورید .
# آب انار مقوی قلب و معده است .
# جوشانده پوست ریشه درخت انار کرم معده و روده را از بین می برد .
#  مقوی معده و کبد است، البته انار شیرین
#  کسانی که بیماری قند دارند از انار استفاده کنند.
#  جهت درمان زخمهای دهان روزی چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزمزه نمایید.
#  جهت درمان زخم داخل بینی یا گوشت اضافی روی زخمها آب انار ترش مفید است.
#  رب انار مقوی بدن و چاق کننده است.
# برای برطرف کردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له کرده و با روغن کنجد مخلوط کنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید .
# جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار کرم کش است .
# دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می کند .
# دم کرده گلهای انار را بصورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بکار ببرید .
# برای برطرف کردن دندان درد ، دم کرده ریشه درخت انار را در دهان مزه مزه کنید .
# برای برطرف کردن بواسیر باید معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد .
# بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا با کمی گلپر است.
# جوشانده گل انار درمان کننده پیوره و خون ریزی لثه می باشد.
# پودر پوست انار برای التیام زخمهای کهنه مفید است.
# برای معالجه دمل، کورک، جوش و آلودگی خون میتوان عدد هفت گل انار را که غنچه دهن بسته است صبح ناشتا بخورند تا یکسال از بروز عوارض مذکور پیشگیری میکند.
# کسانی که می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند.
# خوردن انار مستی را رفع می کند.
# شستشو دادن با مخلوط عصاره آب انار و آب بارهنگ برای درمان زخم ذکر بسیار مفید است.
# مصرف انار همچنین برای زنان باردار بسیار مفید است و خطر زایمان زودرس را کاهش می دهد. مصرف منظم انار می تواند در رفع مشکلات عصبی و همچنین درمان سنگ کلیه و اختلال نعوظ در مردان را بهبود دهد.
# پوست انار در معالجه التهابات موضعی ناشی از وجود نوعی باکتری مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها در بدن، بسیار موثر است.# انار شیرین سرفه را تسکین می دهد و صدا را باز می کند (برای کسانی که آواز می خوانند).
# عصاره گل انار و گلاب برای ورم چشم مفید است. بصورت ضماد با احتیاط مصرف شود.
# گل انار با آب بارهنگ برای زخمهای آلات تناسلی آقایان مفید است. گل انار + عرق بید + عرق بیدمشک + عرق کاسنی + بارهنگ سپس زخم را بشویید.
# به جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم.
# جهت درمان زخم داخل بینی یا گوشت اضافی روی زخمها آب انار ترش را بجوشانید تا غلیظ شود، سپس با عسل مخلوط نمایید و بر روی آنها بمالید.
# رب انار مقوی بدن و چاق کننده است.
# رب انار یبوست می آورد.
# خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد.
# کسانی که میل به خوردن خاک و چیزی دیگر دارند با خوردن رب انار از بین می رود.
# خانم های حامله اگر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود.
# برای از بین بردن ترشحات ساده زنانگی از دمکرده گل انار روزی  استکان استفاده شود.  گرم گل خشک در  سی سی آب جوش  دقیقه دم کرده، بنوشید.
# برای کسانی که خروج مقعد دارند پوست انار خشک یا تازه را در آب بجوشانند صاف کرده و بعد از هر بار اجابت مزاج در داخل آب نیمگرم یا سرد آن بنشینند. برای کسانی که بواسیر دارند این عمل مفید است.
# کسانی که کرم دارند حدود سه یا چهار گرم پوست انار را با یک لیوان آب گرم میل نمایند. بهتر است یبوست نداشته باشند اگر چنانچه یبوست دارند یک روز قبل از خوردن پودر پوست انار مسهل یا سوپ های ملایم بخورند و  ساعت بعد از خوردن پودر پوست انار مقداری سوپ میل شود.
# کسانی که کم خون هستند یا احساس خستگی زیاد می کنند از دم کرده یا جوشانده برگ انار به عنوان چای استفاده ( گرم در  سی سی آب) کنند.
# دم کرده برگ انار میگرن را برطرف می نماید.  عصر و آخر شب یک لیوان میل شود.  گرم گل انار در یک لیوان آب جوش دم کرده.
# برای درمان کرم کدو بین  تا  گرم پوست خشک کرده ریشه با ساقه انار را در  لیوان آب به مدت  شبانه روز خیس کرده سپس با حرارت ملایم آن را جوشانده تا آب به یک لیوان برسد، سپس صاف نموده در  یا  نوبت با کمی عسل مخلوط کرده میل شود. بعد از آن بیمار هنگام اجابت مزاج بر روی یک ظرف آب نیم گرم بنشیند تا کاملاً کرم کدو که همانا سر آن می باشد دفع گردد زیرا اگر سر آن باقی بماند مجدداً رشد می نماید. اما برای از بین بردن کرم کدو داروهای شیمیایی البته زیر نظر پزشک بهتر است.
# در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شود. زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت نماید.
# جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید است.
# از ترکیب گلهای له شده انار با روغن کنجد برای سوختگی استفاده می شود.
# طبع انار سرد و تر است.
# پوست آن سرد و خشک است.
# انار شیرین طبیعت سرد، معتدل و کمی تر دارد.
# انار تولید کننده اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید که انار تولید کننده نوع مفید آن است.
# برای رفع درد سینه یا سرفه خشک سر انار را سوراخ کرده سپس روغن بادام شیرین داخل آن ریخته و روی آتش بگذارند تا روغن جذب شود آن گاه بخورند بسیار خوب است.
# کسانی که مزاج گرم دارند انار ترش برای آنها مفید است.
# اگر انار با دانه خورده شود از صدا کردن شکم جلوگیری می کند.
# کسانی که بیماری قند دارند از انار استفاده کنند.
# انار میوه ای خوشمزه و شفابخش است. دلیل خاصیت شفابخشی انار وجود مقدار زیادی ویتامین C و دیگر ویتامین ها مانند ویتامین B2 ،B1 و B6 است. همچنین وجود پتاسیم و منیزیم در انار، می تواند عاملی برای تصفیه خون باشد.
# در قدیم از پوست این میوه در صنایع رنگ رزی و همچنین از برگ چوب درخت این میوه نیز برای علاج برخی بیماری ها استفاده می شده است.
# گاهی در اثر زیاده روی در بعضی اغذیه یا ادویه های تند خروج ادرار با سوزش همراه می شود. و یا ممکن است خون آلوده شود که در هر دو حالت باید با آب انار یا رب انار مداوا گردد.
# افرادی که به گلو درد مبتلا می شوند می توانند گل انار و یا پوست میوه ی آنرا که دارای مقدار تانن و اسیدهای آلی ضدعفونی کننده می باشد با مقداری برگ، مورد و پوست خشخاش جوشانده و آب آنرا صاف کرده روزی چند بار غرغره نمایند تا همراه با داروهای خوراکی به سرعت بیماری را بهبود بخشد. چنانکه بیمار مبتلا به کرم کدو و یا آسکاریس یا انگل های دیگری در دستگاه گوارش باشد. می تواند مقدار شش مثقال از پوست ریشه ی درخت انار را به مدت سه روز ناشتا هر روزی دو مثقال جوشانده و میل نماید.
# افرادی که در اثر ضخم یا دیگر ناراحتی های معده استفراغ شدید و مداوم می کنند و هرچه می خورند بالا می آورند اگر انار را با پوست بالای آتش گذاشته و کباب کنند سپس آب آنرا بخورند استفراغ آنان قطع می شود و بعد از رفع استفراغ باید چند روزی عسل را در آب گرم حل کرده بخورند تا معده و اثنی عشر را پاک کند تا به تدریج به خوردن غذا اقدام کنند و از معجون ریوند نیز استفاده کنند البته بعد از اعمال فوق.
# برای مصارف دارویی از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود .
# جوشانده پوست و گل انار به علت داشتن تانن قابض است و در موارد اسهال خونی و خونریزیهای شدید استعمال میشود. همچنین دانه خشک کرده انار قابض بوده و در اسهال حاد به کار می آید.
# جوشانده پوست انار برای برطرف ساختن ورم لوزتین، مکث زبان کوچک ، سستی لثه و مجرای تنفس مفید است.(بصورت غره غره ۳۰ تا ۶۰ گرم در یک لیتر آب)
# آب انار ترش زخم داخل بینی ، گوشت اضافی زخم ها و درد گوش را معالجه میکند، به این منظور باید انار ترش را بجوشانند تا غلیظ شود با کمی عسل مخلوط کرد و سپس به زخم بینی یا گوشت زیادی یا اطراف گوشی که درد میکند بمالند.
# گل انار اسهال ساده را برطرف میکند، برای این منظور باید گل انار را به صورت جوشانده یا دم کرده تهیه نمود و مانند چای با کمی شکر روزی سه فنجان میل کرد.
# مالیدن جوشانده یا دم کرده کنستانتره آب انار برای التیام جراحات مؤثر است . جوشانده پوست انار خونریزی بواسیر و امراض مقعد را معالجه میکند.برای این منظور بیمار در طشت محتوی جوشانده پوست انار مینشیند و یا پس از اجابت مزاج هر دفعه مقعد خود را با جوشانده پوست انار بشوید.
# مصرف و دم کرده یا جوشانده برگ انار به صورت چای ضد استفراغ، اشتهاآور و مقوی معده است.
# درد نیمه سر (میگرن) با خوردن دم کرده یا جوشانده برگ درخت انار درمان میشود. مصرف دم کرده یا جوشانده برگ انار مانند چای کم خونی ، ضعف شدید پس از بیماریها و خستگی شدید را برطرف میسازد.
# برای معالجه قی های خونی میتوان انار ترش و شیرین را سوزانید و با مقداری عسل مخلوط نموده و بر روی شکم مالید.
# سورمه سائیده انار پخته برای جلوگیری از ریزش آب چشم مفید است.
# برای درمان اسهال و زخم روده میتوان مقداری جو را نیم کوب کرده و به همان اندازه برنج مخلوط، با آب انار بپزند پس از صاف کردن آن را تنقیه کنند.

 

images-2

خواص انار از زبان معصومین
پیامبر خدا (ص):” انار بخورید زیرا هیچ دانه ای از آن در معده جای نمی گیرد ،مگر این که چهل روز قلب را نورانی می سازد وشیطان را برون می راند .

امام علی (ع):”درهر دانه انار چون درمعده جای می گیرد ،حیاتی برای قلب و فروغی برای نفس است و شیطانی را که وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کند .

امام صادق (ع):” چهار چیز ،طبع را اعتدال می بخشد انارسورانی ،خرمای نارس پخته شده ،بنفشه و کاسنی .

امام صادق (ع):”هرکس در هنگام خفتن یک انار بخورد ،تا صبح جانش در امان است .

امام صادق (ع) :”برشما باد انار ؛چرا که هیچ گرسنه ای آن را نمی خورد ،مگر این که وی را بسنده است و هیچ سیری آن را نمی خورد ،مگر این که غذا را بروی گوارا می سازد .

حضرت علی(ع) می فرمایند: به کودکان خود انار دهید تا زودتر به سخن آیند.

امام صادق (ع):” هرکس انار بخورد انار شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام صادق (ع):” هر کس یک دانه از انار بخورد ،آن یک دانه شیطان وسوسه را تا چهل روز زمینگیر می کند .

پیامبر خدا (ص):”انار مهتر همه میوه هاست و هر کس یک انار بخورد ،چهل پگاه شیطان خویش را به خشم می آورد .

امام صادق (ع):”میوه صد وبیست گونه است و مهتر همه آنها انار است .”

پیامبر خدا (ص):” هر کس اناری را کامل بخورد ،خداوند قلب او را چهل شب نورانی می دارد .

امام رضا (ع):”انار شیرین و ترش بمک ؛چرا که انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد .

پیامبر خدا (ص):”انار را با پیه آن بخورید ؛چرا که شست و شو دهنده معده است . ”

امام علی (ع):”اناررا با پیه بخور چرا که معده را پاک می کند و هیچ دانه ای د رمعده انسان مسلمان جای نمی گیرد مگر این که آن را روشن می سازد و تا چهل پگاه شیطان و وسوسه را از آن دور می سازد .

امام علی (ع):”انار راباپیه اش بخور چرا که زرد شدگی دندان و بدبویی دهان را از بین می برد و انسان را پاک می کند . ”

امام صادق (ع):” انار را با پیه اش بخور چرا که معده را پاک می کند و ذهن را افزون می سازد.

امام صادق (ع) می فرمایند: بخورید انار را با پرده های وسط آن تا معده را صیقل دهد و هوش را زیاد کند.

امام کاظم (ع):” هرکس روز جمعه یک انار بخورد آن انار ،دل اورا تا چهل پگاه نورانی می دارد اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار بخورد تا صد و بیست روز و نیز وسوسه شیطان ازاو دور می شود و هرکس وسوسه شیطان از اودور شود ،خداوند را نافرمانی نمی کند و هر کس خداوند را نافرمانی نکند خدای اورا به بهشت در می آورد .

امام کاظم (ع):” از جمله چیزهایی که آدم به فرزندش سفارش کرد ،این بود که به وی فرمود :”برتوباد انار ،اگر گرسنه شدی و آن را بخوردی بسنده ات کند و اگر در حالی که سیر بودی آن را خوردی غذا رابرتو گوارا سازد . ”

امام صادق (ع):” برشما باد انار شیرین آن را بخورید چرا که هیچ دانه ای از آن به معده مؤمنی در نمی آید مگر این که بیماری ای از آن ریشه کن می کند و شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام عسکری (ع):” انار بخور چراکه خون را فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کند .

امام صادق از انار شیرین یاد کرد و فرمود :”ترش و شیرین در شکم سازگارتر است “.

13

احتیاط در مصرف انار
خوردن انار برای مبتلایان به زخم معده و روده جایز نیست و برای افراد سرد مزاج زیان بخش می باشد و همچنین موجب کاهش جاذبه کبد میگردد. افراط در خوردن انار باعث یبوست – ناراحتی معده و زبر شدن گلو میشود در ضمن افرادی که مبتلا به ناراحتی ریوی می باشند در مصرف انار احتیاط کنند. اشخاصی که دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل با نبات بخورند. کسانی که زخم معده دارند انار ترش ممنوع است. به طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان به وجود آمدن زخم معده را دارد. رب انار یبوست می آورد. در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شود. زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت نماید. انار ترشنیروی جنسی را کاهش می دهد.

02

ارزش غذایی انار
ارزش غذایی در هر صد گرم انار
کالری >>>>>> 83
چربی >>>>>> 1٫۲ گرم
کلسترول >>>>>> 0
سدیم >>>>>> 3 میلی گرم
پتاسیم >>>>>> 236 میلی گرم
کربوهیدرات >>>>>> 19 گرم
پروتئین >>>>>> 1٫۷ گرم
کلسیم >>>>>> 1 درصد
منیزیم >>>>>> 3 درصد

5351662_942

نکاتی جهت خرید و نگهداری انار
هنگام خرید و نگهداری انار چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

* انار تازه را میشود در دمای اتاق و البته در محیطی تاریک و خنک، تا یک هفته نگه داشت.

* شپشک، شته و کنه آفت‌ های مهم انار هستند اما «کرم گلوگاه» اصلی ترین دشمن این میوه است که واقعا از گلوگاه انار وارد میشود و خرابکاری می‌کند. بدترین مسئله‌اش هم این است که سخت می‌شود حریفش شد. اما بعضی انارها ذاتا نسبت به این کرم مقاوم‌اند. لذا هنگام خرید، اول به گلوی انار نگاه کنید؛ اگر سیاه باشد، احتمال وجود کرم گلوگاه در آن زیاد است.

* برای نگهداری انار به مدت طولانی تر مییتوانید آن را لای کاغذ روزنامه پیچیده و در سبد چوبی در جایی دور از آفتاب و خنک مثل زیرزمین، از سقف آویزان کنید. البته در بازار کاغذ های مخصوصی آغشته به مواد نگهدارنده هم وجود دارند.

* برای نگهداری بیشتر، باید انار ترک خورده را توی یخچال گذاشت. این‌طوری، تا ۲ هفته می شود انار سالمی داشت.

* آنهایی که میخواهند انار تابستان را برای زمستان‌ انبار کنند، چاره‌ ای ندارند جز اینکه دانه‌های آن را در ظرف درداری، در فریزر بگذارند. تجربه نشان می‌دهد تا ۶ ماه می‌شود از سلامت دانه‌های انار مطمئن بود.

* همیشه بهتر است انار را تازه بخرید، به‌ ویژه در فصل پاییز، چون از ابتدای این فصل، زمان برداشت انار شروع می‌شود. انار حتی بعد از رسیدن کامل، تا ۲ ماه می‌تواند روی درخت سالم بماند.

* انار اصولا میوه ماندگاری است، به شرطی که در محیطی مناسب نگهداری شود. محیط مرطوب، حتی اگر یخچال باشد، باکتریها و قارچ‌ های پوسته انار را فعال میکند و کپک میزند؛ پس انار را در ظرف دردار یا پلاستیکی – که رطوبت را حفظ میکند – نگه ندارید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

ساوه شناسی

ساوه شناسی

ازجمله نام هایی که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است . شهری که تقدم تاریخی آن به عهد باستان بازمی گردد و غنای فرهنگی آن یادآورحضوربزرگان علم و ادب وهنردراین خطه از سرزمین ایران اسلامی است. شهرستان ساوه دومین شهرستان استان مرکزی پس از اراک است. ساوه یکی از مناطق باستانی ایران و شهری کهن که بازمانده ازدوران ساسانی و پیـش از آن می باشد. ساوه ازدیربازمهد علم و ادب بوده است.اختران فروزانی درآسمان فرهنگ و هنراین شهر درخشیده اند از جمله سلمان ساوجی ، علامه عسگری ، شهیدچمران . قدمت شهرستان به سه هزار سال پیش باز می گردد

نقشه ساوه


شهرستان‌ ساوه‌ تا تهران ۱۴۰ کیلومتر فاصله‌ دارد و آب‌ و هوای‌ آن‌ معتدل‌ مایل‌ به‌ گرم‌ است‌. ساوه‌ یکی‌ ازشهرها و مناطق‌ باستانی‌ بازمانده‌ دوران‌ ساسانی‌ است‌. ساوه‌ در روزگار پارتیان‌ با نام‌ «سواکینه‌» یکی‌ از منازل‌ مهم‌ میانراهی‌ و در سده‌ هفتم‌ قبل‌ از میلاد یکی‌ از دژها و منازل‌ سرزمین‌ ماد به‌ شمار می‌رفته‌ است‌. ورود حضرت‌ معصومه‌ (س‌) به‌ ساوه‌، نخستین‌ رویدادی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ اوایل‌ دوران‌ اسلامی‌ این‌ شهر ذکر شده ‌است‌. ناحیه‌ و شهر ساوه‌ در روزگار دیالمه‌ و سلجوقیان‌ پیوسته‌ مقر زمستانی‌ سلاطین‌ دیلمی‌ و سلجوقی‌ وسپاهیان‌ آنان‌ بوده‌ است‌.


شهر صنعتی کاوه 
شهر صنعتی کاوه با مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی تهران در سال ۱۳۵۲تأسیس شده است.این شهر که بزرگترین شهر صنعتی ایران است به دلایلی همچون موقعیت ممتاز جغرافیائی و نزدیکی آن به تهران، دسترسی آسان به سایر نقاط ایران و جاده‏ های ترانزیت، مجاورت با فرودگاه بین‏ المللی امام خمینی و اتوبان تهران- ساوه، برخورداری از مزایای مناطق ویژه اقتصادی، دسترسی به خطوط راه‏ آهن سراسری و برخورداری از تأسیسات زیربنائی مناسب به یک قطب بزرگ صنعتی بین ‏المللی تبدیل شده است.

نقشه شهر صنعتی کاوه 


مکان های دیدنی و تاریخی – ساوه:

باغ های سرسبز و پررونق انار، قزقلعه ساوه، مسجدانقلاب، مسجدجامع ساوه، کاروان‌سرای باغ شیخ، امام‌زاده سیداسحاق ساوه برخی از مهم‌ترین دیدنی‌های شهرستان ساوه را تشکیل می‌دهند.

کشاورزی و دام داری – ساوه:

اساس اقتصاد شهرستان ساوه بر پایه کشاورزی و دام‌داری استوار است. سیستم کشاورزی منطقه در سال های اخیر از حالت سنتی به صورت نیمه مکانیزه در آمده به طوری که حدود ۸۰ درصد درآمد مردم از راه کشاورزی و ۲۰ درصد از راه صنعت تامین می‌شود. منابع آب جهت آبیاری زمین های زراعی و باغ‌های میوه از رودخانه قره چای و چاه های ژرف و کاریزها تامین شده و از عمده‌ترین فرآورده ها این منطقه گندم، جو، تره بار، پنبه، علوفه دامی، بنشن، میوه های سر درختی مانند انار، انجیر، انگور، زردآلو، گیلاس، بادام و گردو را می توان نام برد. دام‌داری بر اساس و روش سنتی و پرواری انجام می شود که شامل پرورش گاو، گوسفند و طیور است که نیازهای داخلی مردم را تامین می‌کند. صنایع دستی این شهرستان از قدیم شامل قالی‌بافی، جاجیم بافی و گیوه دوزی است. بازرگانی در زمینه محصولات کشاورزی و دامی رواج دارد. عمده ترین صادرات این شهرستان گندم، ذرت، بنشن، انار و انجیر است.

مشخصات جغرافیایی – ساوه:

ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی از خاور به شهرستان تهران و قم، از شمال به شهرستان کرج، از باختر به بخش های خرقان و نوپران از توابع شهرستان ساوه و از جنوب به شهرستان تفرش محدود می‌شود. مرکز شهرستان از نظر جغرافیایی در ۵۰ درجه و ۲۲ دقیقه ی درازای خاوری و ۳۵ درجه و ۱ دقیقه ی پهنای شمالی و ارتفاع ۱۰۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. شهرستان ساوه در منطقه ای دشتی قرار گرفته و کوه های پراکنده در اطراف آن واقع شده اند. شهرستان ساوه از آب و هوای معتدل و خشک برخوردار است. رودخانه قره چای از مهم ترین رودخانه‌های این شهرستان به شمار می‌آید. مسیرهای دسترسی به این منطقه عبارتند از :
– جاده آسفالته ساوه – تهران به درازای ۱۳۰ کیلومتر
– جاده آسفالته ساوه- همدان به درازای ۱۷۰ کیلومتر
– جاده آسفالته ساوه – قم به درازای ۷۰ کیلومتر

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی – ساوه:

ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوران ساسانی است که به معنی خرده طلا آمده است. تپه باستانی ساسانی آسیاباد (سیر آباد) در مجاورت شهر، هم چنین تپه ها و محوطه های تاریخی هریسان، خرم آباد، آوه نشان گر قدمت این است. ساوه در روزگار پارتیان با نام «سواکینه»، یکی از منازل مهم میان راهی و در سده هفتم قبل از میلاد یکی از دژها و منازل سرزمین ماد به شمار می رفته است. از وضعیت ساوه در روزگار پیش از اسلام اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست، اما از قرن دوم هجری به بعد در مورد این شهر اطلاعات و روایات مکتوب زیادی موجود می باشد. ورود حضرت معصومه (ع) به ساوه در راه سفر خراسان و بیماری ایشان در ساوه، نخستین رویدادی است که در تاریخ اوایل دوران اسلامی این شهر ذکر شده است. به نظر می رسد که گسترش خلافت اسلامی تا مرزهای چین، حمل و نقل کالا، کاروان های زیارتی حجاج و آبادانی راه ابریشم، توسعه شهر ساوه را در سده های نخستین اسلامی فراهم آورده است.
ناحیه و شهر ساوه در روزگار دیالمه و سلجوقیان پیوسته مقر زمستانی سلاطین دیلمی و سلجوقی و سپاهیان آنان بوده که معمولا ییلاق را در ناحیه خرقان و همدان می گذرانده اند. سرای معروف دیلمان و کوشک سلطانی ساوه اقامتگاه شاهان سلجوقی بوده است. رونق و آبادی شهر ساوه در روزگار سلجوقیان به اوج خود رسید و ساوه به مرکز سران قبایل متحد سلجوقی که لقب اتابک داشتند، تبدیل شد. از این روزگار تا دوره خوارزمشاهیان بسیاری از وزرای سلجوقی و خوارزمشاهی ساوجی بوده اند که هریک در زمان خود در آبادانی و ایجاد بناهای شهری آن کوشیدند. ساوه در جریان حمله خانمان بر انداز مغول در قرن هفتم هجری صدمه و آسیب فراوانی دید. مغولان شهر را ویران کرده و ساکنان آن را از دم تیغ گذراندند. عماد الملک ساروجی وزیر با تدبیر و دانشمند سلطان محمد و سلطان جلال الدین خوارزمشاهی از جمله افرادی است که در جریان حمله مغول جان خود را از دست داد. در دروه جانشینان هلاکو (ایلخانان) قسمت عمده ای از خرابی های هجوم مغول مجددا بازسازی شد. در این دوره نیز ساوجیان هم چنان در مقامات و مناصب دیوانی دولت ایلخانی به خدمت در آمدند که از آن جمله می توان به خواجه سعد الدین ساوجی وزیر غازان خان، امیر نظام الدین یحیی ساوجی، خواجه ظهیر الدین ساوجی، خواجه شمس الدین ساوجی و… اشاره کرد.
ساوه در دوران تیموریان و آق قویونلو از غارت های متعدد و رقابت های میان شاهزادگان آق قویونلو صدمه فراوانی دید. ورود ترکمانان چادر نشین و استقرار آنان در اطراف ساوه و دستیابی سران آن به حکومت و درگیری و رقابت داخلی آنان، صدمه و آسیب سنگینی به اقتصاد و نیروهای تولیدی شهر وارد ساخت. در دوران صفویه بلوکات ساوه یکی از قلمرو های استقرار ایلات وابسته به نهاد حکومت صفویه (قزلباش و شاهسون ها) شد. اینان در حقیقت به مثابه قوای نظامی حکومت در نواحی مجاور پایتخت استقرار یافتند. از جمله ایل بیات که در دشت های ساوه و زرند مستقر شدند و آن جا را به عنوان قلمرو زمستانه خود برگزید. در دوره صفویه شهر ساوه دوباره آباد شد و کاروان‌سراها، راه ها، رباط های میان راهی، مساجد، بازار سرپوشیده و بناهای متعددی در آن احداث گردید. با این حال خرابی های ناشی از هجوم و حمله تیموریان، جنگ ها و کشمش های زمان آق قویونلو ها به تمامی بازسازی نشد. در اواخر دوره صفویه به ویژه در زمان حکومت شاه سلطان حسین صفوی، ضعف حکومت مرکزی و تاخت و تاز قبایل و ایلات، رویدادهای ناشی از جنگ های ایران و عثمانی و فتنه افغان، آسیب های جدی و فراوانی به رشد و توسعه شهر وارد کرد.در روزگار زندیه با احداث بنای معروف چهار سو، در احیای مجدد بازرگانی ساوه کوشش شد. در فاصله پایان دوران صفویه تا قاجاریه، شهر در تسلط حکام وابسته به گروه های ایلی پر نفوذ ناحیه مانند خلج ها قرار گرفت. با پایتخت شدن تهران، اهمیت ساوه کاسته شد. در حال حاضر شهر ساوه یکی از شهرهای آباد استان مرکزی است و توسعه صنعتی آن موجبات رشد روز افزونی را فراهم آورده است.

اماکن مذهبی – ساوه:

مسجد میدان‌ (مسجد قرمز) – ساوه‌: این‌ مسجد که‌ به‌ مسجد قرمز نیز معروف‌ است‌، در ضلع‌ شمالی‌ میدان‌ قدیمی ‌ساوه‌، قرار دارد. نام‌ قرمز از تزئینات‌ و کتیبه‌های‌ قرمز  رنگ‌ مسجد اخذ شده‌ است‌. ساختمان‌ مسجد مشتمل‌ برگنبد ساده‌ آجری‌، یک‌ گلدسته‌، سه‌ رواق‌ و چند ایوان‌ است‌ و از آثار دوره‌ سلجوقی‌ به‌ شمار می‌آید. این‌ مسجد محرابی‌ زیبا و با ارزش‌ دارد که‌ با چند کتیبه‌ گچبری‌ و با نقاشی‌ مقرنس‌ گچی‌ مزین‌ شده‌ است‌. این‌ محراب‌ سه‌ کتیبه‌ به‌ خط‌ ثلث‌، کوفی‌ سفید و کوفی‌ زرشکی‌ دارد. از دیگر نشانه‌های‌ با ارزش‌ این‌ مسجد مناره‌ آجری‌ آن‌ است‌ که‌ از قرن‌ پنجم‌ (عهد سلجوقی‌) به‌ یادگار مانده‌ است‌ و تاریخ‌ ۴۵۳ هجری قمری بر روی‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

مسجد جامع‌ ساوه – ساوه‌: مسجد جامع‌ ساوه‌ یکی‌ از آثار ارزشمند دوره‌ سلجوقی‌ است‌ که‌ در اوایل‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری همزمان‌ با پیدایش‌ شهر ساوه‌ بنیان‌  گذارده‌ شده‌ است‌. این‌ بنا، گنجینه‌ای‌ از هنر نقاشی‌ است‌ و کاشی‌ کاری‌ وگچبری‌های بسیار جالب‌ توجهی‌ دارد. این‌ مسجد مجلل‌ و باشکوه‌ مشتمل‌ بر یک‌ حیاط‌، ایوان‌، مناره‌، چند شبستان‌، گنبد، دو محراب‌ قدیمی‌ با کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ کوفی‌ و دو محراب‌ عصر صفوی‌ با کتیبه‌ خط‌ ثلث‌ است‌. محراب‌ مسجد کتیبه‌های‌ متعدد عمودی‌ و افقی‌ دارد که‌ سه‌ جانب‌ را فرا گرفته‌ و روی‌ آن‌ها به‌ خط‌ ثلث‌ و کوفی ‌سوره‌هایی‌ از قرآن‌ مجید مانند سوره‌ شریفه‌ «قدر»، «اخلاص‌» و «جمعه‌» گچبری‌ شده‌ است‌. در ضلع‌ غربی‌ میانه ‌شبستان‌ها نیز ایوان‌ باشکوه‌ رفیعی‌ قرار دارد که‌ در هر جانب‌ آن‌ حجره‌ای‌ با درگاه‌ تنگ‌ تعبیه‌ شده‌ است‌. گنبد مسجد جامع‌، ۱۴ متر قطر و ۱۶ متر ارتفاع‌ دارد. ساق‌ گنبد از درون‌ با کاشی‌های‌ زیبا آراسته‌ شده‌ است‌. بیرون‌چهار دیواری‌ مسجد، مناره‌ای‌ با ارتفاع‌ ۱۴ متر وجود دارد که‌ از نظر هنر معماری‌ قابل‌ توجه‌ است‌. این‌ بنا در فهرست‌ آثار ملی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌.

امامزاده‌ سلطان‌ سید اسحاق‌ – ساوه‌: این‌ بنا در چند صد متری‌ مسجد جامع‌ ساوه‌ قرار دارد و شامل‌ صحن‌ و ایوان ‌بقعه‌ است‌. بنای‌ بقعه‌، برج‌ گونه‌ای‌ از آثار قرن‌ هفتم‌  هجری قمری است‌ که‌ در سده‌های‌ بعد، واحدهایی‌ به‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌. کاشی‌ها هشت‌ گوش‌ فیروزه‌ای‌، خشتی‌ سه‌ سانتی‌ متری‌ فیروزه‌ فام‌ و کتیبه‌ موجود از زیبایی‌های‌ خاص‌ این‌ بقعه ‌است‌. متن‌ کتیبه‌ کاشی‌ کاری‌ به‌ خط‌ برجسته‌ ثلث‌ شامل‌ سوره‌ مبارکه‌ جمعه‌ است‌ که‌ بر روی‌ آن‌ تاریخ‌ ۶۷۶ هجری قمری ‌خوانده‌ می‌شود.

آثار تاریخی – ساوه:

تپه‌ علیشار

– ساوه‌: این‌ تپه‌ در وسط‌ روستای‌ علیشار در بخش‌ رازقان‌ ساوه‌ قرار گرفته‌ و قدمت‌ دیرینه‌ دارد و ازجانب‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ مکان‌ باستانی‌، شناسایی‌ و ثبت‌  گردیده‌ است‌.

قلعه‌ الویر

– ساوه:‌ قلعه‌ تاریخی‌ الویر در شمال‌ غربی‌ شهرستان‌ ساوه‌ قرار دارد. الویر یک‌ روستای‌ تاریخی ‌محسوب‌ می‌شود که‌ سه‌ تپه‌ باستانی‌ در محدوده‌ آن‌ وجود دارد. قلعه‌  الویر در کنار تپه‌ دوم‌ قرار دارد و از سنگ‌،خشت‌ و سفال‌های‌ ساده‌ و لعابدار منقوش‌ آن‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ قدمت‌ آن‌ به‌ دوره‌های‌ ساسانی‌ و بعد ازاسلام‌ تا زمان‌ صفویه‌ می‌رسد. در ۲ کیلومتری‌ شرق‌ الویر یک‌ تپه‌ باستانی‌ قرار دارد که‌ قدمت‌ سفال‌های‌ پراکنده‌ پیرامون‌ آن‌ به‌ هزاره‌ چهارم‌، سوم‌ و دوم‌ قبل‌ از میلاد می‌رسد و همچنین‌ از این‌ تپه‌، سفال‌های‌ متعدد مربوط‌ به ‌دوره‌ ساسانیان‌ تا عصر ایلخانیان‌ کشف‌ شده‌ است‌.

غار آقداش‌

– ساوه:‌ این‌ غار در کوه‌های‌ شمال‌ آبادی‌ آقداش‌ در دهستان‌ کوهپایه‌ شهرستان‌ ساوه‌ قرار دارد. در این‌غار نقاشی‌های‌ حاکی‌ از سکونت‌ انسان‌ در عصر شکار وجود دارد.  به‌ همین‌ لحاظ‌ از مهم‌ّترین‌ محوطه‌های ‌باستانی‌ بخش‌ نوبران‌ ساوه‌ به‌ شمار می‌رود.

قلعه‌ آردمین‌

– ساوه: در ۵۶ کیلومتری‌ جاده‌ ساوه‌ – همدان‌، در دامنه‌ جنوبی‌ کوه‌های‌ رحمان‌ دهکده‌ سرسبزی‌ به‌نام‌ آردمین‌ وجود دارد. در میان‌ آبادی‌ و در داخل‌ بافت‌ مسکونی‌ و  باغ‌ها، بنای‌ عظیمی‌ مشتمل‌ بر بخش‌های‌مختلف‌ خودنمایی‌ می‌کند. نمای‌ بنا از داخل‌ حیاط‌، چهار چوب‌های‌ مستطیل‌ آجری‌ دارد که‌ یک‌ در میان‌ با استفاده‌ از گچ‌ تعبیه‌ شده‌اند. ارسی‌های‌ داخلی‌ برج‌ جنوب‌ غربی‌ با گره‌کاری‌ و شیششه‌های‌ الوان‌، نرده‌های‌ چوبی‌ و درِ ورودی‌ دو لنگه‌ای ‌تزئین‌ شده‌اند. در ضمن‌ میخ‌ پرچ‌ها و کوبه‌های‌ فلزی‌ در ورودی‌ بیرونی‌ نیز جالب‌ توجه‌ می‌باشند. این‌ قلعه‌ وفضای‌ سرسبز و با صفای‌ روستا از جاذبه‌های‌ تاریخی‌ – طبیعی‌ این‌ روستا به‌ شمار می‌رود.

تپه‌ آوه ‌

– ساوه:‌ تپه‌ باستانی‌ آوه‌ در روستای‌ آوه‌ ۱۰ کیلومتری‌ ساوه‌ قرار دارد. از مکان‌هایی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ سفالینه‌های‌ بسیاری‌ از آن‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ دوران‌  پیش‌ از اسلام‌ و بعد از اسلام‌ تعلق‌ دارند.

قلعه‌ اسماعیلیه‌

– ساوه‌: این‌ قلعه‌ در کنار آبادی‌ “قزقلعه‌” بر روی‌ صخره‌ یکپارچه‌ای‌ در کوه‌ قره‌ داغ‌ در ۳۵ کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ ساوه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. در پیرامون‌ قلعه‌ با استادی‌ و  مهارت‌ تمام‌ نقب‌هایی‌ تعبیه‌ شده‌که‌ هر یک‌ به‌ نوعی‌ سنگر دفاعی‌ است‌. کنار قلعه‌ در درون‌ صخره‌، آب‌ انباری‌ دیده‌ می‌شود. ساختمان‌ اصلی‌ قلعه‌بر روی‌ تراسی‌ رو به‌ دشت‌ ساوه‌ قرار دارد. قرینه‌ سازی‌ در ساختمان‌ بنا بسیار دقیق‌ رعایت‌ شده‌ است‌. در هرطرف‌ راهرو، سه‌ اطاق‌ ساخته‌ شده‌ که‌ به‌ ایوان‌ ارتباط‌ دارند. در جوار بنای‌ اصلی‌، سمت‌ دروازه‌، بنای‌ دیگراحداث‌ شده‌ که‌ نماز خانه‌ای‌ در آن‌ قرار دارد و محراب‌ آن‌ هنوز در قسمت‌ جنوب‌ غربی‌ دیده‌ می‌شود. در شمال‌قلعه‌ بقایای‌ یک‌ آبادی‌ و تپه‌ای‌ وجود دارد که‌ در آن‌ سفال‌هایی‌ از هزاره‌ چهارم‌ و پنجم‌ قبل‌ از میلاد یافت‌ شده‌است‌.

پل‌ تاریخی‌ سرخده‌

– ساوه‌: بنای‌ این‌ پل‌ در جنوب‌ ساوه‌ و در ۱۳ کیلومتری‌ جاده‌ پل‌ آباد به‌ قز قلعه‌ در جنوب‌غربی‌ روستای‌ سرخده‌ واقع‌ شده‌ است‌. مصالح‌ آن‌ تماماً از آجر و ملاط‌ ساروج‌ است‌. ساختمان‌ پل‌ از ۸۸ چشمه‌با طاق‌ رومی‌ تشکیل‌ شده‌ و طول‌ پل‌ حدود ۷۰ متر و عرض‌ ان‌ ۵۵ متر است‌. ساختمان‌ و بنای‌ پل‌ جالب‌ توجه‌ ودارای‌ ارزش‌های‌ دیداری‌ است‌.

جغرافیای طبیعی – ساوه:

دریاچه‌ سد غدیر

– ساوه:‌ سد آبی‌ – برقی‌ غدیر در تنگه‌ فرقان‌ در ۲۵ کیلومتری‌ شهر ساوه‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ سدعلاوه‌ بر تأمین‌ آب‌ کشاورزی‌ دشت‌ ساوه‌، آب‌ آشامیدنی‌ منطقه‌ پایین‌  دست‌ سد را نیز تأمین‌ می‌کند. این‌ دریاچه‌و اراضی‌ پیرامون‌ آن‌ یکی‌ از تفرجگاه‌های‌ مناسب‌ منطقه‌ است‌ و در فصل‌ تابستان‌ و بهار در اشکال‌ مختلف‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

غرق آباد 
غَرق‌آباد شهری است در شهرستان ساوه استان مرکزی ایران. غرق‌آباد در بخش نوبران این شهرستان و در مسیر جاده همدان به ساوه قرار دارد.

غرق‌آباد در فاصله ۵۵ کیلومتری جاده ساوه به همدان واقع شده و دارای آب وهوایی معتدل و مطبوع است.این شهر کوچک بعد از انقلاب ۵۷ از نظر تقسیمات سیاسی از روستا به شهر تبدیل شده است.
درباره شهر
غرق آباد شهریست در شهرستان ساوه استان مرکزی،در بخش نوبران این شهرستان و در مسیر جاده همدان به ساوه قرار دارد.

غرق اباد در فاصله ۵۵ کیلومتری جاده ساوه به همدان واقع شده و دارای آب و هوای معتدل و مطبوع است.این شهر بعد از انقلاب ۵۷ از نظر تقسیمات سیاسی از روستا به شهر تبدیل شد.

غرق آباد با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی خود مانند قابلیت های خوب کشاورزی،داشتن زمینه های مناسب برای احداث کارگاهها و کارخانه های تولیدی،واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی و مرکزیت روستاهای مجاور و همچنین وجود نیروی انسانی جوان از پتانسیل های بالای رشد و توسعه برخوردار است.

غرق آباد ازشمال به بخش رازقان،غرب شهر نوبران،شرق به شهر ساوه و جنوب به شهر تفرش نزدیک است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۲۷ متر می باشد


نقشه غرق آباد 


ساوه را بیشتر بشناسیم 

 1. سوغات ساوه 
 2. مسجد جامع ساوه 
 3. انار ساوه 
 4. صنایع دستی ساوه 
 5. باسلوق ساوه 
 6. مراسم حلیم پزان ساوه 
 7. آشنایی با شهرستان زرندیه /تاریخ و فرهنگ 
 8. اخبار ساوه 
 9. موزه چهارسوق ساوه
 10. لیست پزشکان ساوه 
 11.  آشنایی با حکیم تیلیم خان

ساوه از نگاه تصویر /گالری عکس ساوه 

مکانهای دیدنی ساوهساوه شناسیساوهساوهساوهنقشه ساوه

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات